C-huset och Mälarterrassen vid Nya Slussen, Stockholm.

C-huset och Mälarterrassen vid Nya Slussen, Stockholm.

Roll: Exploateringsstöd, koncept och utveckling.

Arbete med ny byggnad på Södermalmstorg med underliggande ytor och lokaler terrasserade mot kajen och Gamla Stan. Utvärdering av koncept och innehåll för att skapa attraktivt stadsliv. Analyser ur omsättnings- och intäktsperspektiv. Arbete med fastighetsrättsliga ärenden, gränsdragningar och ansvarsfördelning, inför bildande av 3D fastighet. Förberedelse av försäljning av det nya objektet. Förhandlingar har resulterat i Markanvisningsavtal med Atrium Ljungberg våren 2018.

Pågående uppdrag sedan hösten 2013.
Uppdragsgivare: Stockholm Stad, Exploateringskontoret.

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.