Handelsplatsen vid Nya Slussen.

Handelsplatsen vid Nya Slussen, Stockholm.

Roll: Exploateringsstöd handel, förstudie samt försäljningsunderlag.
Handelsplatsen kommer vara belägen under mark, med kopplingar till tunnelbanan, saltsjöbanan, bussterminalen och de nya stråken mot Gamla Stan. Analys av handelsplatsens förutsättningar och potential ur ekonomiska, arkitektoniska och förvaltningsmässiga aspekter. Granskning av systemhandlingar samt förslag till förbättringar. Beskrivning av marknadsmässiga förutsättningar och upprättande av kalkyler. Staden äger marken och Handelsplatsen skall avyttras.
Pågående uppdrag sedan hösten 2012.
Uppdragsgivare: Stockholm Stad

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.