Liljeholmstorget, Stockholm

Liljeholmstorget, Stockholm

Roll: Övergripande projektledare, stadsutveckling.

Projektet är ett komplex stadsutvecklingsprojekt som syftar till att addera kontor, hotell, bostäder, handel, service och kultur genom överdäckning av tunnelbanan samt ny- och påbyggnation på befintliga hus vid Liljeholmstorget. Stadsdelen tar nästa steg till att utvecklas till en än mer urban miljö integrerad kollektivtrafiken och parkstråk, och med direkt närhet till innerstaden och övriga arbetsplats- och bostadsområden.
Uppdraget avser övergripande projektledning för hela utvecklingsskedet, arbete och framdrift för ny detaljplan, medverkan i analys- och strategiarbete för att identifiera innehåll och koncept för utbyggnaden av Liljeholmstorget. Organisation, upphandling och samordning av olika konsulter samt arkitekter.

Uppdragsgivare: Citycon Development AB.
Pågående uppdrag sedan april 2019.

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.