Om Terra Progress

Affärsidé
Terra Progress förbättrar avkastning på fastighets- och lokalinvesteringar, genom att tillföra kompetens som identifierar potentialer inom fastighets- och lokalrelaterade ärenden. Terra Progress förstärker kundens egen organisationen eller driver självständigt ärenden.

 

 

Terra Progress ägs av Pia Chudi, som har bred och lång erfarenhet från olika befattningar i flera fastighetsbolag. Sedan 2010 bedrivs egen konsultverksamhet. Beroende på uppdragens omfattning och karaktär kan ytterligare resurser kompletteras och samordnas genom det samarbete och nätverk Terra Progress besitter. Via nätverk, seminarier och medlemskap i olika branschföreningar utvecklas kompetens och ett brett kontaktnät för att ständigt ligga i framkant:

 • Stockholms Byggnadsförening
 • Nätverket 100%, köpcentrumbranschen
 • NCSC, Nordic Council of Shopping Centers
 • ICSC, International Council of Shopping Centres
 • MAPIC & MIPIM
 • Centrumutvecklare.se

Pia Chudi är utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm, linjen för Lantmäteri med inriktning mot Fastighetsekonomi & Förvaltning och har erfarenhet från fastighetsbranschen i mer än 15 år.

Befattningar och arbetsuppgifter inom olika bolag:

 • Projektutvecklare Stora projekt, UnibailRodamco, köpcentrumanläggningar.
 • VD AquaVilla AB, planläggning och produktion för flytande hus.
 • Marknadsområdeschef Nacka Strand, AP Fastigheter (idag Vasakronan), kommersiella fastigheter.
 • Analytiker, fastighetsvärdering och strategi, Drott AB.
 • Uthyrnings- och marknadsansvarig för området Mareivik, Stockholm. Drott AB.
 • Uthyrning och förvaltning, Stockholm och södra Sverige, FastPartner AB.

arh-logo-transparent

Terra Progress stöder arbetet för bättre tillvaro för barn

i Kapstaden via organisationen A Reaching Hand

Pia Chudi, ägare och VD.

 

 

 

 

Terra Progress AB,

Organisationsnummer: 556815-4693
Momsreg.nr/VATnr: SE556815-469301

Innehar F-skattebevis