Pågående uppdrag

Projektet är ett utmanande stadsutvecklingsprojekt som syftar till att addera kontor, hotell, bostäder, handel, service och kultur genom överdäckning av tunnelbanan samt ny- och påbyggnation på befintliga hus vid Liljeholmstorget. ...

TIDIGARE UPPDRAG

Exploateringsstöd koncept Deltagande i projektstyrgrupp för ny byggnad på Södermalmstorg, det sk C-huset inklusive underliggande ytor i Mälarterrassen. Utvärdering av koncept och förslag till innehåll....

Exploateringsstöd handel, förstudie samt försäljningsunderlag. Handelsplatsen kommer vara belägen under mark, med kopplingar till tunnelbanan, saltsjöbanan, bussterminalen och de nya stråken mot Gamla Stan....

Uppdraget omfattade planering och innehåll för en serie möten med kommunens stadsplanerare för centrala Vallentuna. Syftet var att identifiera hur området bör utvecklas främst avseende verksamheter,...

Bedömning av förutsättningar för handel och andra verksamheter enligt föreslagna detaljplaner för etapp 1 och 2 i Kristineberg, Vallentuna kommun. Analyser och rekommendationer för handel och service avseende föreslagna lägen, strukturplan, omfattning och innehåll....

Ansvarig fastighetsutvecklare. Projektledare för den strategiska utvecklingen av anläggningen om ca 100 000 kvm, för ny användning efter det att Posten flyttat 2014 – 2015....

Analys av marknadsförutsättningar, koncept och masterplan för ICA Fastigheter i planeringsskedet av anläggningen ICA Barkarbystaden. Projektet omfattade en ICA Kvantum/MAXI butik samt ytterligare 10-20 000 kvm för kommersiella lokaler. Upplägg och riktlinjer inför förvaltningsfas, avseende resurser och organisation. ...

Fastighetsutvecklare och projektledare retail. Projektledare för förnyelse av AMFs fastighet i Nordstan, Göteborg, avseende ca 5 000 kvm butikslokaler mm. ...

Projektledare retail. Projektledning av handelsdelen inom projektet ”Urban Escape Stockholm” som omfattar fem kvarter med intilliggande gator och torg och som innebär utveckling av kontor, hotell, stadsrum och handel....