Gallerian Hamngatan, Stockholm.

Gallerian Hamngatan, Stockholm.

Roll: Projektledare retail.
Projektledning av handelsdelen inom projektet ”Urban Escape Stockholm” som omfattar fem kvarter med intilliggande gator och torg och som innebär utveckling av kontor, hotell, stadsrum och handel. Uppdraget omfattade affärsplanearbete, analys av Gallerians påverkan, tider och omflyttningar av butiker samt utveckling av masterplan och design. Uppdraget innebar samordning och ledning av AMFs resurser inom uthyrning, centrumledning och marknadsföring samt koordinering med övergripande projektledning.
Maj 2013 – maj 2016.
Uppdragsgivare: AMF Fastigheter

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.