FASTIGHETSUTVECKLING

Terra Progress projektleder och genomför analyser av utvecklingsmöjligheter inom befintliga bestånd, handelsplatser och kontor samt utför planering i tidiga skeden fram till genomförande inklusive plan- och exploateringsärenden.

HANDELSUTREDNING

Terra Progress genomför studier och analyser av marknadsmässiga och tekniska förutsättningar, masterplan och flöden, butiksmix och koncept. Dessa utgör ofta beslutsunderlag för vidare projektering och investering.

ETABLERING

Terra Progress erbjuder rådgivning vid etableringar och uthyrning, om lägen och hyresanalyser, utformning och design, kontraktsfrågor och förhandlingar. Vidare kan tekniska förutsättningar studeras, kalkyler upprättas och projektledning inför genomförande, erbjudas.

Från idé till verklighet

Konsten att lyckas med rätt LEVERANS

LYSSNA

...på problemställningarna och sätta det i sitt sammanhang, förstå vad som påverkar vad och vad som är gjort tidigare.

IDENTIFIERA

...uppdraget och avgränsa det, och vad som ska levereras.

ARBETA

...som kundens förlängda arm och specifika arbetsuppgifter kan vara:

  • Projektleda, driva processer och samordna olika kompetenser
  • Upprätta affärsplan/projektplan och projekttidplaner
  • Upphandla konsulttjänster och koordinera arkitekter, designers och tekniska konsulter
  • Förbättra handelsplatser och stråk genom att optimera ytor, flöden och entréer
  • Föreslå och planera butiksmix och koncept
  • Bedöma butiksomsättningar och hyresintäkter
  • Programskriva parallelluppdrag och idéstudier
  • Driva detaljplaneärenden och exploateringsfrågor
  • Upprätta beslutsunderlag och kalkyler för investeringar