Kvarter Fyra i Nordstan, Göteborg.

Kvarter Fyra i Nordstan, Göteborg.

Roll: Fastighetsutvecklare och projektledare retail.
Projektledare för förnyelse av AMFs fastighet i Nordstan, Göteborg, avseende ca 5 000 kvm butikslokaler mm. Uppdraget omfattade framtagande av genomförbar plan för förnyelsearbetet för att effektivisera och öka attraktionen i kvarteret. Ekonomiska, konceptuella och tekniska studier ledde fram till genomförandebeslut och ombyggnadsarbete inleddes februari 2012. Projektet är genomfört och fastigheten avyttrades till Hufvudstaden i mars 2013, varefter uppföljningsarbete utfördes gentemot Hufvudstaden.
Okt 2010- hösten 2013.
Uppdragsgivare: AMF Fastigheter

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.