Femte Hötorgshuset, Sergels torg, Stockholm.

Femte Hötorgshuset, Sergels torg, Stockholm.

Roll: Fastighetsutvecklare handel.
Förstudie med research och analys av olika utvecklingsalternativ av lokaler och konceptuella inriktningar. Uppdraget skedde i samband med stadens arbete med förstärkning och byte av tätskikt av kringliggande gator och torg. Maj 2012 – maj 2013.
Uppdragsgivare: AMF Fastigheter

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.