Centrala Vallentuna

Centrala Vallentuna

Roll: Rådgivare strategisk utveckling

Uppdraget omfattade planering och innehåll för en serie möten med kommunens stadsplanerare för centrala Vallentuna. Syftet var att identifiera hur området bör utvecklas främst avseende verksamheter, handel och service, givet en rad omvärldsfaktorer och förutsättningar.
Framtaget beslutsunderlag omfattade befintligt utbud, marknadsunderlag, målgrupper, övergripande vision, omvärldsutveckling samt trender. Utifrån analyser identifierades åtgärder och aktiviteter över fokusområden att bearbeta vidare för både den fysiska planeringen och för områdets identitet.

Avslutat uppdrag, mars – maj 2019.
Uppdragsgivare Vallentuna kommun via Svefa AB.

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.