Mälarterrassen vid Nya Slussen, Stockholm.

C-huset och Mälarterrassen vid Nya Slussen, Stockholm.

Roll: Exploateringsstöd, koncept och utveckling.

Arbete med ny byggnad på Södermalmstorg med underliggande ytor och lokaler terrasserade mot kajen och Gamla Stan. Utvärdering av koncept och innehåll för att skapa attraktivt stadsliv. Analyser ur omsättnings- och intäktsperspektiv. Arbete med fastighetsrättsliga ärenden, gränsdragningar och ansvarsfördelning, inför fastighetsbildning. Förberedelse av försäljning av det nya objektet. Förhandlingar har resulterat i Markanvisningsavtal med Atrium Ljungberg våren 2018. Exploateringsavtal avses tecknas under 2023, varefter Atrium Ljungberg kan genomföra byggnation och uthyrningsarbete.

Hösten 2012 – december 2022.
Uppdragsgivare: Stockholm Stad, Exploateringskontoret.

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.