Handelsplatsen vid Nya Slussen.

Handelsplatsen vid Nya Slussen, Stockholm.

Roll: Exploateringsstöd handel, förstudie samt försäljningsunderlag.
Handelsplatsen kommer vara belägen under mark, med kopplingar till tunnelbanan, saltsjöbanan, bussterminalen och de nya stråken mot Gamla Stan. Analys av handelsplatsens förutsättningar och potential ur ekonomiska, arkitektoniska och förvaltningsmässiga aspekter. Granskning av systemhandlingar samt förslag till förbättringar. Beskrivning av marknadsmässiga förutsättningar och upprättande av kalkyler. Staden äger marken och Handelsplatsen skall avyttras.

Atrium Ljungberg erhöll 2019 markanvisningen och tog därmed över mycket av planering och projektering för handelsplatsen. Terra Progress uppdrag har därefter fokuserat på fastighetsbildning och avtal om drift- och samverkansfrågor mellan Atrium Ljungberg, Staden och Regionen. Exploateringsavtal avses tecknas under 2023, varefter Atrium Ljungberg kan genomföra byggnation och uthyrningsarbete.

Hösten 2012 – december 2022.
Uppdragsgivare: Stockholm Stad
Bilder: Insta, Projektslussen

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.