Liljeholmstorget, Stockholm

Liljeholmstorget, Stockholm

Roll: Övergripande projektledare, stadsutveckling.

Projektet är ett utmanande stadsutvecklingsprojekt som syftar till att addera kontor, hotell, bostäder, handel, service och kultur genom överdäckning av tunnelbanan samt ny- och påbyggnation på befintliga hus vid Liljeholmstorget. Den befintliga framgångsrika Liljeholmstorget Galleria kommer stärkas ytterligare och stadsdelen tar nästa steg till att utvecklas till en än mer urban miljö integrerad kollektivtrafiken och parkstråk och med direkt närhet till innerstaden och övriga arbetsplats- och bostadsområden.

Uppdraget avser övergripande projektledning för utvecklingsskedet med organisation, upphandling och samordning av olika konsulter samt arkitekter. Arbetet fokuserar på framdrift för ny detaljplan, medverkan i analys- och strategiarbete för att identifiera innehåll och koncept för utbyggnaden. En viktig milstolpe nåddes i mars 2021, då projektet var på plansamråd. Därefter har projektet bearbetats och planförslaget justeras inför nästa hållpunkt som är granskning, vilket sker under 2022. Detaljplanen förväntas antas under början av 2023 och efter att den vunnit laga kraft påbörjas byggnadsarbetena.

Bilderna är framtagna av arkitekt-teamet Wester+Elsner, Reflex, Topia Landskapsarkitekter och Ettelva Arkitekter. Renderade bilder av TMRW. Bilderna ägs av Citycon.

Uppdragsgivare: Citycon Development AB.
Pågående uppdrag sedan april 2019.

Läs mer på www.reliljeholmen.se

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.