Tomteboda, Solna.

Tomteboda, Solna.

Roll: Ansvarig fastighetsutvecklare.

Projektledare för den strategiska utvecklingen av anläggningen om ca 100 000 kvm, för ny användning efter det att Posten flyttat. Fastigheterna ägs av Blackstone och Areim. Arbetet ledde fram till en omfattande affär med Storstockholms Lokaltrafik, SL, innebärande att SL hyr ca 25 000 kvm på 40 år samt att mark avyttras till SL. SL etablerar ny modern bussdepå med uppställningsplatser och verkstäder. Arbete med ny detaljplan som vann laga kraft våren 2017. Arbete med fastighetsrättsliga åtgärder och Lantmäteriförrättning jan 2018. Ytterligare lokaler har hyrts ut till olika myndigheter.

Avslutat uppdrag, jan 2011 – jan 2018
Uppdragsgivare: Svefa AB

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.