Projektledare för förhandling och avtalsskrivning i samband med exploatering i Kungens Kurva, där KF Fastigheter äger och utvecklar mark till en ny tät stadsdel med ca 3 600 bostäder, handel, LSS boende, skolor och förskolor med mera. Framtagande av planprogram pågår, varefter ny detaljplan ska...