Kungens Kurva

Kungens Kurva

Roll: Projektledare, markavtal.

Projektledare för förhandling och avtalsskrivning i samband med exploatering i Kungens Kurva, där KF Fastigheter äger och utvecklar mark till en ny tät stadsdel med ca 3 600 bostäder, handel, LSS boende, skolor och förskolor med mera. Framtagande av planprogram pågår, varefter ny detaljplan ska tas fram. Närliggande infrastrukturprojekt Spårväg Syd omfattas avseende finansiering i avtalsförhandlingarna.

Avslutat uppdrag: januari 2018 – oktober 2018
Uppdragsgivare: Huddinge kommun via Svefa AB.

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.