Analys av marknadsförutsättningar, koncept och masterplan för ICA Fastigheter i planeringsskedet av anläggningen ICA Barkarbystaden. Projektet omfattade en ICA Kvantum/MAXI butik samt ytterligare 10-20 000 kvm för kommersiella lokaler. Upplägg och riktlinjer inför förvaltningsfas, avseende resurser och organisation. ...

Projektledare för förhandling och avtalsskrivning i samband med exploatering i Kungens Kurva, där KF Fastigheter äger och utvecklar mark till en ny tät stadsdel med ca 3 600 bostäder, handel, LSS boende, skolor och förskolor med mera. Framtagande av planprogram pågår, varefter ny detaljplan ska...