Pågående uppdrag

Exploateringsstöd handel, förstudie samt försäljningsunderlag. Handelsplatsen kommer vara belägen under mark, med kopplingar till tunnelbanan, saltsjöbanan, bussterminalen och de nya stråken mot Gamla Stan....

Projektledare för förhandling och avtalsskrivning i samband med exploatering i Kungens Kurva, där KF Fastigheter äger och utvecklar mark till en ny tät stadsdel med ca 3 600 bostäder, handel, LSS boende, skolor och förskolor med mera. Framtagande av planprogram pågår, varefter ny detaljplan ska tas fram....

TIDIGARE UPPDRAG

Bedömning av förutsättningar för handel och andra verksamheter enligt föreslagna detaljplaner för etapp 1 och 2 i Kristineberg, Vallentuna kommun. Analyser och rekommendationer för handel och service avseende föreslagna lägen, strukturplan, omfattning och innehåll....

Ansvarig fastighetsutvecklare. Projektledare för den strategiska utvecklingen av anläggningen om ca 100 000 kvm, för ny användning efter det att Posten flyttat 2014 – 2015....

Analys av marknadsförutsättningar, koncept och masterplan för ICA Fastigheter i planeringsskedet av anläggningen ICA Barkarbystaden. Projektet omfattade en ICA Kvantum/MAXI butik samt ytterligare 10-20 000 kvm för kommersiella lokaler. Upplägg och riktlinjer inför förvaltningsfas, avseende resurser och organisation. ...

Fastighetsutvecklare och projektledare retail. Projektledare för förnyelse av AMFs fastighet i Nordstan, Göteborg, avseende ca 5 000 kvm butikslokaler mm. ...

Projektledare retail. Projektledning av handelsdelen inom projektet ”Urban Escape Stockholm” som omfattar fem kvarter med intilliggande gator och torg och som innebär utveckling av kontor, hotell, stadsrum och handel....